Вие сте тук

Договори преди 01.X.2014

Договор Идентификационен номер Дата на публикуване Информация за плащане по договора на ОП
Договор № 1/16.09.2013г. 9018 четвъртък, 12 February, 2015

Фактура № 0000002775/03.02.2015г. - доставен обяд за учениците м.01.2015г. - 1824.00лв.
Фактура № 0000002774/03.02.2015г. - закуски за м.01.2015г. - 380.00лв.

Договор № 1/16.09.2013г. понеделник, 12 January, 2015

Фактура № 0000002713/01.12.2014г. - доставен обяд за учениците м.11.2014г. - 1876.80лв.
Фактура № 0000002732/03.12.2014г. - закуски за м.11.2014г. - 400.00лв.
Фактура № 0000002762/22.12.2014г. - доставен обяд за учениците м.12.2014г. - 1593.60лв.
Фактура № 0000002768/23.12.2014г. - закуски за м.12.2014г. - 332.00лв.

Договор № 1/16.09.2014г. петък, 14 November, 2014

Фактура № 0000002683/03.11.2014г. - доставен обяд за учениците м.10.2014г. - 1920.00лв.
Фактура № 0000002697/04.11.2014г. - закуски за м.10.2014г. - 400.00лв.

Договор № 1/16.09.2013г. петък, 14 November, 2014
Договор №1/16.09.2013г. 9018 четвъртък, 6 November, 2014

Фактура № 0000002668/01,10,2014г.-доставен обяд за учениците за м.09.2014г. - 960,00лв.
Фактура № 0000002652/01.10.2014г.-закуски за м.09.2014г. - 200,00лв.

Страници