Вие сте тук

Договор № 1/16.09.2013г.

Дата на публикуване: 
понеделник, 12 January, 2015
Информация за плащане по договора на ОП: 

Фактура № 0000002713/01.12.2014г. - доставен обяд за учениците м.11.2014г. - 1876.80лв.
Фактура № 0000002732/03.12.2014г. - закуски за м.11.2014г. - 400.00лв.
Фактура № 0000002762/22.12.2014г. - доставен обяд за учениците м.12.2014г. - 1593.60лв.
Фактура № 0000002768/23.12.2014г. - закуски за м.12.2014г. - 332.00лв.