Вие сте тук

Договор № 1/16.09.2013г.

Идентификационен номер: 
9018
Дата на публикуване: 
четвъртък, 12 February, 2015
Информация за плащане по договора на ОП: 

Фактура № 0000002775/03.02.2015г. - доставен обяд за учениците м.01.2015г. - 1824.00лв.
Фактура № 0000002774/03.02.2015г. - закуски за м.01.2015г. - 380.00лв.