Вие сте тук

№ 1/16.09.2013г.

Идентификационен номер: 
9018
Дата на публикуване: 
петък, 13 March, 2015
Информация за плащане по договора на ОП: 

Фактура № 0000002808/03.03.2015г. - доставен обяд за учениците м.02.2015г. - 1657.60лв.
Фактура № 0000002824/06.03.2015г. - закуски за м.02.2015г. - 342.00лв.