Вие сте тук

№ 1/16.09.2013г.

Идентификационен номер: 
9018
Дата на публикуване: 
петък, 15 May, 2015
Информация за плащане по договора на ОП: 

Фактура № 0000002878/29.04.2015г. - доставен обяд за учениците м.04.2015г. - 1267.20лв.
Фактура № 0000002880/29.04.2015г. - закуски за м.04.2015г. - 243.00лв.