Вие сте тук

Договор №1/16.09.2013г.

Идентификационен номер: 
9018
Дата на публикуване: 
вторник, 16 June, 2015
Информация за плащане по договора на ОП: 

Фактура № 0000002895/29.05.2015г. - доставен обяд за учениците м.05.2015г. - 1382.40лв.
Фактура № 0000002914/09.06.2015г. - закуски за м.05.2015г. - 260.00лв.
Фактура № 0000002930/15.06.2015г. - доставен обяд за учениците м.06.2015г. - 369.60лв.