Вие сте тук

Договор № 1/21.08.2015г.

Идентификационен номер: 
9045127
Дата на публикуване: 
сряда, 16 December, 2015
Информация за плащане по договора на ОП: 

Фактура № 0000002996/01.12.2015г. - топъл обяд за м.11.2015г. - 1856.00лв.
Фактура № 0000003010/04.12.2015г. - закуски м.11.2015г. - 250.00лв.