Вие сте тук

Договор № 1/21.08.2015г.

Идентификационен номер: 
9045127
Дата на публикуване: 
сряда, 23 December, 2015
Информация за плащане по договора на ОП: 

Фактура № 0000003017/15.12.2015г. - топъл обяд за м.12.2015г. - 1524.80лв.
Фактура № 0000003021/15.12.2015г. - закуски за м.12.2015г. - 212.50лв.