Вие сте тук

Договор № 1/21.08.2015г.

Идентификационен номер: 
9045127
Дата на публикуване: 
сряда, 10 February, 2016
Информация за плащане по договора на ОП: 

Фактура № 0000003048/29.01.2016г. - топъл обяд за м.01.2016г. - 1760.00лв.
Фактура № 0000003066/08.02.2016г. - закуски за м.01.2016г. - 250.00лв.