Вие сте тук

Договор № 1/21.08.2015г.

Идентификационен номер: 
9045127
Дата на публикуване: 
вторник, 15 March, 2016
Информация за плащане по договора на ОП: 

Фактура № 0000003075/29.02.2016г. - топъл обяд за м.02.2016г. - 1408.00лв.
Фактура № 0000003092/10.03.2016г. - закуски за м.02.2016г. - 200.00лв.