Вие сте тук

Договор № 1/21.08.2015г.

Идентификационен номер: 
9045127
Дата на публикуване: 
вторник, 12 April, 2016
Информация за плащане по договора на ОП: 

Фактура № 0000003105/01.04.2016г. - топъл обяд за месец 03.2016г. - 1868.80лв.
Фактура № 0000003115/08.04.2016г. - закуски за месец 03.2016г. - 275.00лв.