Вие сте тук

Договор №1/16.09.2013г.

Идентификационен номер: 
9018
Дата на публикуване: 
четвъртък, 6 November, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

Фактура № 0000002668/01,10,2014г.-доставен обяд за учениците за м.09.2014г. - 960,00лв.
Фактура № 0000002652/01.10.2014г.-закуски за м.09.2014г. - 200,00лв.